HOME > Community > Notice

Notice

Total 101 / Search 15
No. Title Writer Date Views Attachments
campaign [Facility] 장애인 열람실 폐쇄 안내
Notice 학술정보팀 2023-09-15 Views 389
학술정보팀 2023-09-15 389
campaign [Facility] 세종학술정보원 출입안내
Notice 학술정보팀 2023-06-16 Views 1834
학술정보팀 2023-06-16 1834
campaign [Facility] 놀러오세요! 그림책의 숲
Notice 학술정보팀 2023-05-15 Views 1457
학술정보팀 2023-05-15 1457
campaign [Facility] (심야시간/주말) 도서관 1층 출입문 이용안내
Notice 학술정보팀 2022-12-02 Views 1149
학술정보팀 2022-12-02 1149
15 [Facility] 하계방학 중 열람실 이용 안내
No. 15 학술정보팀 2023-06-26 Views 1044
학술정보팀 2023-06-26 1044
14 [Facility] [긴급]1층 열람실 B 휴실안내
No. 14 학술정보팀 2023-08-01 Views 857
학술정보팀 2023-08-01 857
13 [Facility] 대청소로 인한 휴실 공지
No. 13 학술정보팀 2023-07-07 Views 655
학술정보팀 2023-07-07 655
12 [Facility] 지역주민 시험기간 도서관 이용제한 안내
No. 12 학술정보팀 2023-06-13 Views 665
학술정보팀 2023-06-13 665
11 [Facility] 시험기간 오픈스터디룸(3층) 개방 안내
No. 11 학술정보팀 2023-06-05 Views 1016
학술정보팀 2023-06-05 1016
10 [Facility] 5/21(일) 단수안내
No. 10 학술정보팀 2023-05-19 Views 1166
학술정보팀 2023-05-19 1166
9 [Facility] 2023-1학기 중간고사 오픈스터디룸(3층) 개방 안내(2023.04.13~05.03)
No. 9 학술정보팀 2023-04-10 Views 594
학술정보팀 2023-04-10 594
8 [Facility] 지역주민 도서관 이용제한 안내(2023.4.12(수)~4.26(수))
No. 8 학술정보팀 2023-04-07 Views 593
학술정보팀 2023-04-07 593
7 [Facility] 세종학술정보원 화장실 개선을 위한 만족도 조사[~4.16]
No. 7 학술정보팀 2023-04-03 Views 737
학술정보팀 2023-04-03 737
6 [Facility] 시험기간 오픈스터디룸(3층) 개방 안내
No. 6 학술정보팀 2022-12-08 Views 774
학술정보팀 2022-12-08 774
5 [Facility] [지역주민] 시험기간 도서관 이용안내
No. 5 학술정보팀 2022-12-07 Views 657
학술정보팀 2022-12-07 657
4 [Facility] 장애인열람실 이전공사 안내
No. 4 학술정보팀 2023-01-30 Views 474
학술정보팀 2023-01-30 474
3 [Facility] 2/4 (토) 정전안내
No. 3 학술정보팀 2023-01-25 Views 461
학술정보팀 2023-01-25 461
2 [Facility] 12/4(일) 단수안내
No. 2 학술정보팀 2022-12-02 Views 785
학술정보팀 2022-12-02 785
1 [Facility] 전자정보자료실 출입 제한 공지 안내(11.28~12.8)
No. 1 학술정보팀 2022-11-25 Views 573
학술정보팀 2022-11-25 573